ĐÁNH BÓNG LỚP SƠN BONG TRÓC

ĐÁNH BÓNG LỚP SƠN BONG TRÓC

LỚP SƠN BỊ TRÓC & BẠN KHÔNG CÓ THỜI GIAN ĐỂ LÀM LẠI MÓNG? KHÔNG VẤN ĐỀ GÌ, ĐÂY LÀ VÀI BƯỚC ĐƠN GIẢN ĐỂ MANG LẠI SƠN MÓNG HOÀN HẢO!

BƯỚC 1: CHUẨN BỊ VÀI QUE TĂM BÔNG, NƯỚC TẨY MÓNG & MÀU SƠN CẦN PHỦ LẠI

BƯỚC 2: THẤM NƯỚC TẨY MÓNG VÀO TĂM BÔNG

BƯỚC 3: QUÉT BÔNG COTTON LÊN VÙNG BỊ BUNG TRỐC ĐỂ LÀM SẠCH & SƠN PHỦ LẠI

BƯỚC 4: SƠN LẠI LẦN NỮA LỚP GEL EFFCT 18 VÀO CÁC CẠNH CỦA VÙNG BỊ BONG TRÓC

BƯỚC 5: SƠN LỚP TOP COAT PLUMPING CHO ĐỒNG NHẤT & CỐ ĐỊNH

 

Share this post

Trả lời